Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia TUS wspófinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu: Prowadzenie kompleksowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin.