Sprawozdanie finansowe 2023

pobierz: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

pobierz:

Więcej…

Sprawozdanie finansowe 2022

pobierz: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Więcej…

Sprawozdanie finansowe 2021

pobierz: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Więcej…

Sprawozdanie finansowe 2020

pobierz: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2020

pobierz:

Więcej…

Sprawozdanie finansowe 2019

pobierz: Rachunek zysków i strat_2019

pobierz:

Więcej…

Sprawozdanie finansowe 2018

pobierz: Informacja dodatkowa_2018

pobierz: Rachunek zysków

Więcej…

Sprawozdanie finansowe 2017

pobierz: Bilans_2017

pobierz: Informacja dodatkowa_2017

pobierz: Rachunek

Więcej…

Sprawozdanie finansowe 2016

pobierz: BILANS 2016

pobierz: INFORMACJE OGÓLNE

Więcej…

Sprawozdanie finansowe 2015

pobierz: BILANS 2015

pobierz: INFORMACJE OGÓLNE

Więcej…

Sprawozdanie finansowe 2014

pobierz: INFORMACJE OGÓLNE

Więcej…