CENNIK

BADANIE ADOS- 2 (Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu) WYKONANIE TESTU
(rekomendowane jako element diagnozy realizowanej przez innego specjalistę np. lekarza psychiatrę)
Badanie ADOS-2 (czas spotkania ok.1 godz.), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnego raportu z ADOS-2 wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych500,00 ZŁ
 500,00 ZŁ

POGŁĘBIONA DIAGNOZA ADOS- 2
(w kierunku  spektrum zaburzeń autystycznych) CYKL WIZYT DIAGNOSTCZNYCH
Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta – czas spotkania ok.1-2 godz.200,00 ZŁ
Badanie ADOS-2 (czas spotkania ok.1 godz.), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnego raportu z ADOS-2 wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych500,00 ZŁ
Spotkanie podsumowujące
z rodzicami/opiekunami beneficjenta lub samym beneficjentem, jeśli jest to osoba dorosła. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań
100,00 ZŁ
 800,00 ZŁ

BADANIE TESTEM PEP-R
(rekomendowane jako forma badania powtórnego, aktualizującego wcześniej uzyskaną diagnozę )
Badanie testem PEP-R (od 1 do 3 spotkań około godzinnych w zależności od funkcjonowania dziecka), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnej Oceny funkcjonowania dziecka  w oparciu o PEP-R wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych400,00 ZŁ
Spotkanie podsumowujące z rodzicami/opiekunami dziecka. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy i wyników PEP-R wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań100,00 ZŁ
 500,00 ZŁ
DIAGNOZA POGŁĘBIONA TESTEM PEP-R
(Profil psychoedukacyjny)  w kierunku spektrum autyzmu CYKL WIZYT DIAGNOSTCZNYCH
Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta – czas spotkania ok.1-2 godz.200,00 ZŁ
Badanie testem PEP-R (od 1 do 3 spotkań około godzinnych w zależności od funkcjonowania dziecka), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnej Oceny funkcjonowania dziecka  w oparciu o PEP-R wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych400,00 ZŁ
Spotkanie podsumowujące
z rodzicami/opiekunami dziecka. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy i wyników PEP-R wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań
100,00 ZŁ
 700,00 ZŁ

KONSULTACJA
Konsultacja terapeutyczno-pedagogiczna, poradnictwo wizyta do 55 minut150,00 ZŁ
Dla członków KTA140,00 ZŁ

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Zajęcia 55 minut140,00 ZŁ
Dla członków KTA130,00 ZŁ
OPINIA PSYCHOLOGICZNA

Dokument w formie pisemnej140,00 ZŁ
Dla członków KTA130,00 ZŁ

OPINIA TERAPEUTYCZNA

Dokument w formie pisemnej70,00 ZŁ
Dla członków KTA60,00 ZŁ

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia 55 minut110,00 ZŁ
Dla członków KTA100,00 ZŁ

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Zajęcia 55 minut110,00 ZŁ
Dla członków KTA100,00 ZŁ

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Zajęcia 55 minut50,00 ZŁ
Dla członków KTA40,00 ZŁ
Zajęcia 90 minut75,00 ZŁ
Dla członków KTA60,00 ZŁ

SENSOPLASTYKA
Zajęcia 45 minut35,00 ZŁ*
Dla członków KTA30,00 ZŁ

*cena promocyjna – obowiązuje przy zapisie do końca marca 2022

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

Zajęcia 45 minut35,00 ZŁ*
Dla członków KTA30,00 ZŁ

*cena promocyjna – obowiązuje przy zapisie do końca marca 2022

POMOC PRAWNA (pomoc rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami z spektrum autyzmu poprzez organizację spotkania z Radcą prawnym )
Porada50,00 ZŁ
Dla członków KTA0,00 ZŁ

RACHUNEK BANKOWY DO PŁATNOŚCI:

90 1240 3930 1111 0000 4559 0214

W placówce oferujemy również możliwość płatności bezgotówkowych

Zatwierdzono uchwałą nr 10/01/ZO/2022

Zarządu Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie

z dnia 26.01.2022 r.