CENNIK

CENNIK USŁUG
KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE

 

BADANIE ADOS- 2

(Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu)

WYKONANIE TESTU
(rekomendowane jako element diagnozy realizowanej przez innego specjalistę np. lekarza psychiatrę)

Badanie ADOS-2 (czas spotkania ok.1 godz.), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnego raportu z ADOS-2 wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

550,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

650,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

 

650,00 ZŁ

 

POGŁĘBIONA DIAGNOZA ADOS- 2
(w kierunku  spektrum zaburzeń autystycznych)

CYKL WIZYT DIAGNOSTCZNYCH

Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta – czas spotkania ok.1-2 godz.

200,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

250,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

Badanie ADOS-2 (czas spotkania ok.1 godz.), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnego raportu z ADOS-2 wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

550,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

650,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

Spotkanie podsumowujące
z rodzicami/opiekunami beneficjenta lub samym beneficjentem, jeśli jest to osoba dorosła. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań

100,00 ZŁ

 

1.000,00 ZŁ

 

BADANIE TESTEM PEP-R
(rekomendowane jako forma badania powtórnego, aktualizującego wcześniej uzyskaną diagnozę )

Badanie testem PEP-R (od 1 do 3 spotkań około godzinnych w zależności od funkcjonowania dziecka), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnej Oceny funkcjonowania dziecka  w oparciu o PEP-R wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

400,00 ZŁ

Spotkanie podsumowujące z rodzicami/opiekunami dziecka. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy i wyników PEP-R wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań

100,00 ZŁ

 

500,00 ZŁ

             

 

DIAGNOZA POGŁĘBIONA TESTEM PEP-R
(Profil psychoedukacyjny)  w kierunku spektrum autyzmu

CYKL WIZYT DIAGNOSTCZNYCH

Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta – czas spotkania ok.1-2 godz.

200,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

250,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

Badanie testem PEP-R (od 1 do 3 spotkań około godzinnych w zależności od funkcjonowania dziecka), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnej Oceny funkcjonowania dziecka  w oparciu o PEP-R wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

400,00 ZŁ

Spotkanie podsumowujące
z rodzicami/opiekunami dziecka. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy i wyników PEP-R wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań

100,00 ZŁ

 

750,00 ZŁ

 

KONSULTACJA

Konsultacja terapeutyczno-pedagogiczna, poradnictwo

wizyta do 55 minut

150,00 ZŁ

Dla członków KTA

140,00 ZŁ

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Zajęcia 55 minut

140,00 ZŁ

Dla członków KTA

130,00 ZŁ

OPINIA PSYCHOLOGICZNA

Dokument w formie pisemnej

140,00 ZŁ

Dla członków KTA

130,00 ZŁ

 

OPINIA TERAPEUTYCZNA

Dokument w formie pisemnej

70,00 ZŁ

Dla członków KTA

60,00 ZŁ

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia 55 minut

110,00 ZŁ

Dla członków KTA

100,00 ZŁ

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Zajęcia 55 minut

110,00 ZŁ

Dla członków KTA

100,00 ZŁ

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

(TUS)

Zajęcia 55 minut

50,00 ZŁ

Dla członków KTA

40,00 ZŁ

Zajęcia 90 minut

75,00 ZŁ

Dla członków KTA

60,00 ZŁ

 

SENSOPLASTYKA

Zajęcia 45 minut

35,00 ZŁ

Dla członków KTA

30,00 ZŁ

 

 

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

Zajęcia 45 minut

35,00 ZŁ

Dla członków KTA

30,00 ZŁ

 

 

POMOC PRAWNA

(pomoc rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami z spektrum autyzmu poprzez organizację spotkania z Radcą prawnym )

Porada

50,00 ZŁ

Dla członków KTA

0,00 ZŁ

 

 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

Zajęcia dla Uczniów OREW –raz w tygodniu

50,00 ZŁ/mc

 

 

WYJAZD INTEGRACYJNY

Opłata za uczestnictwo – za osobę

700,00 ZŁ

 

CZESNE

DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI

– Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z USŁUG KTA

 

STAWKA OD IX 2022- VIII 2023

500,00 ZŁ/mc

STAWKA OD IX 2023

600 ZŁ/mc

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – PAKIET ROZSZERZONY*
(nie dotyczy zajęć WWR realizowanych w ramach oferty finansowanej z dotacji)

Logopedia  – dodatkowa

55,00 ZŁ/zajęcia/co drugi tydzień

Terapia Indywidualna – dodatkowa

55,00 ZŁ/zajęcia/co drugi tydzień

Pakiet rozszerzony

220,00 ZŁ/mc

 

  RACHUNEK BANKOWY DO PŁATNOŚCI:

90 1240 3930 1111 0000 4559 0214

W placówce oferujemy również możliwość płatności bezgotówkowych

 

CENNIK USŁUG
KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE

 

BADANIE ADOS- 2

(Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu)

WYKONANIE TESTU
(rekomendowane jako element diagnozy realizowanej przez innego specjalistę np. lekarza psychiatrę)

Badanie ADOS-2 (czas spotkania ok.1 godz.), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnego raportu z ADOS-2 wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

550,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

650,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

 

650,00 ZŁ

 

POGŁĘBIONA DIAGNOZA ADOS- 2
(w kierunku  spektrum zaburzeń autystycznych)

CYKL WIZYT DIAGNOSTCZNYCH

Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta – czas spotkania ok.1-2 godz.

200,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

250,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

Badanie ADOS-2 (czas spotkania ok.1 godz.), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnego raportu z ADOS-2 wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

550,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

650,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

Spotkanie podsumowujące
z rodzicami/opiekunami beneficjenta lub samym beneficjentem, jeśli jest to osoba dorosła. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań

100,00 ZŁ

 

1.000,00 ZŁ

 

BADANIE TESTEM PEP-R
(rekomendowane jako forma badania powtórnego, aktualizującego wcześniej uzyskaną diagnozę )

Badanie testem PEP-R (od 1 do 3 spotkań około godzinnych w zależności od funkcjonowania dziecka), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnej Oceny funkcjonowania dziecka  w oparciu o PEP-R wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

400,00 ZŁ

Spotkanie podsumowujące z rodzicami/opiekunami dziecka. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy i wyników PEP-R wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań

100,00 ZŁ

 

500,00 ZŁ

             

 

DIAGNOZA POGŁĘBIONA TESTEM PEP-R
(Profil psychoedukacyjny)  w kierunku spektrum autyzmu

CYKL WIZYT DIAGNOSTCZNYCH

Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta – czas spotkania ok.1-2 godz.

200,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

250,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

Badanie testem PEP-R (od 1 do 3 spotkań około godzinnych w zależności od funkcjonowania dziecka), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnej Oceny funkcjonowania dziecka  w oparciu o PEP-R wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

400,00 ZŁ

Spotkanie podsumowujące
z rodzicami/opiekunami dziecka. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy i wyników PEP-R wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań

100,00 ZŁ

 

750,00 ZŁ

 

KONSULTACJA

Konsultacja terapeutyczno-pedagogiczna, poradnictwo

wizyta do 55 minut

150,00 ZŁ

Dla członków KTA

140,00 ZŁ

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Zajęcia 55 minut

140,00 ZŁ

Dla członków KTA

130,00 ZŁ

OPINIA PSYCHOLOGICZNA

Dokument w formie pisemnej

140,00 ZŁ

Dla członków KTA

130,00 ZŁ

 

OPINIA TERAPEUTYCZNA

Dokument w formie pisemnej

70,00 ZŁ

Dla członków KTA

60,00 ZŁ

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia 55 minut

110,00 ZŁ

Dla członków KTA

100,00 ZŁ

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Zajęcia 55 minut

110,00 ZŁ

Dla członków KTA

100,00 ZŁ

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

(TUS)

Zajęcia 55 minut

50,00 ZŁ

Dla członków KTA

40,00 ZŁ

Zajęcia 90 minut

75,00 ZŁ

Dla członków KTA

60,00 ZŁ

 

SENSOPLASTYKA

Zajęcia 45 minut

35,00 ZŁ

Dla członków KTA

30,00 ZŁ

 

 

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

Zajęcia 45 minut

35,00 ZŁ

Dla członków KTA

30,00 ZŁ

 

 

POMOC PRAWNA

(pomoc rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami z spektrum autyzmu poprzez organizację spotkania z Radcą prawnym )

Porada

50,00 ZŁ

Dla członków KTA

0,00 ZŁ

 

 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

Zajęcia dla Uczniów OREW –raz w tygodniu

50,00 ZŁ/mc

 

 

WYJAZD INTEGRACYJNY

Opłata za uczestnictwo – za osobę

700,00 ZŁ

 

CZESNE

DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI

– Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z USŁUG KTA

 

STAWKA OD IX 2022- VIII 2023

500,00 ZŁ/mc

STAWKA OD IX 2023

600 ZŁ/mc

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – PAKIET ROZSZERZONY*
(nie dotyczy zajęć WWR realizowanych w ramach oferty finansowanej z dotacji)

Logopedia  – dodatkowa

55,00 ZŁ/zajęcia/co drugi tydzień

Terapia Indywidualna – dodatkowa

55,00 ZŁ/zajęcia/co drugi tydzień

Pakiet rozszerzony

220,00 ZŁ/mc

 

  RACHUNEK BANKOWY DO PŁATNOŚCI:

90 1240 3930 1111 0000 4559 0214

W placówce oferujemy również możliwość płatności bezgotówkowych

 

CENNIK USŁUG
KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE

 

BADANIE ADOS- 2

(Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu)

WYKONANIE TESTU
(rekomendowane jako element diagnozy realizowanej przez innego specjalistę np. lekarza psychiatrę)

Badanie ADOS-2 (czas spotkania ok.1 godz.), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnego raportu z ADOS-2 wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

550,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

650,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

 

650,00 ZŁ

 

POGŁĘBIONA DIAGNOZA ADOS- 2
(w kierunku  spektrum zaburzeń autystycznych)

CYKL WIZYT DIAGNOSTCZNYCH

Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta – czas spotkania ok.1-2 godz.

200,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

250,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

Badanie ADOS-2 (czas spotkania ok.1 godz.), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnego raportu z ADOS-2 wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

550,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

650,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

Spotkanie podsumowujące
z rodzicami/opiekunami beneficjenta lub samym beneficjentem, jeśli jest to osoba dorosła. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań

100,00 ZŁ

 

1.000,00 ZŁ

 

BADANIE TESTEM PEP-R
(rekomendowane jako forma badania powtórnego, aktualizującego wcześniej uzyskaną diagnozę )

Badanie testem PEP-R (od 1 do 3 spotkań około godzinnych w zależności od funkcjonowania dziecka), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnej Oceny funkcjonowania dziecka  w oparciu o PEP-R wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

400,00 ZŁ

Spotkanie podsumowujące z rodzicami/opiekunami dziecka. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy i wyników PEP-R wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań

100,00 ZŁ

 

500,00 ZŁ

             

 

DIAGNOZA POGŁĘBIONA TESTEM PEP-R
(Profil psychoedukacyjny)  w kierunku spektrum autyzmu

CYKL WIZYT DIAGNOSTCZNYCH

Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta – czas spotkania ok.1-2 godz.

200,00 ZŁ
*dla usług realizowanych do dnia 31.08.2023

250,00 ZŁ
* dla usług realizowanych od dnia 01.09.2023

Badanie testem PEP-R (od 1 do 3 spotkań około godzinnych w zależności od funkcjonowania dziecka), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnej Oceny funkcjonowania dziecka  w oparciu o PEP-R wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych

400,00 ZŁ

Spotkanie podsumowujące
z rodzicami/opiekunami dziecka. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy i wyników PEP-R wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań

100,00 ZŁ

 

750,00 ZŁ

 

KONSULTACJA

Konsultacja terapeutyczno-pedagogiczna, poradnictwo

wizyta do 55 minut

150,00 ZŁ

Dla członków KTA

140,00 ZŁ

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Zajęcia 55 minut

140,00 ZŁ

Dla członków KTA

130,00 ZŁ

OPINIA PSYCHOLOGICZNA

Dokument w formie pisemnej

140,00 ZŁ

Dla członków KTA

130,00 ZŁ

 

OPINIA TERAPEUTYCZNA

Dokument w formie pisemnej

70,00 ZŁ

Dla członków KTA

60,00 ZŁ

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia 55 minut

110,00 ZŁ

Dla członków KTA

100,00 ZŁ

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Zajęcia 55 minut

110,00 ZŁ

Dla członków KTA

100,00 ZŁ

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

(TUS)

Zajęcia 55 minut

50,00 ZŁ

Dla członków KTA

40,00 ZŁ

Zajęcia 90 minut

75,00 ZŁ

Dla członków KTA

60,00 ZŁ

 

SENSOPLASTYKA

Zajęcia 45 minut

35,00 ZŁ

Dla członków KTA

30,00 ZŁ

 

 

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

Zajęcia 45 minut

35,00 ZŁ

Dla członków KTA

30,00 ZŁ

 

 

POMOC PRAWNA

(pomoc rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami z spektrum autyzmu poprzez organizację spotkania z Radcą prawnym )

Porada

50,00 ZŁ

Dla członków KTA

0,00 ZŁ

 

 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

Zajęcia dla Uczniów OREW –raz w tygodniu

50,00 ZŁ/mc

 

 

WYJAZD INTEGRACYJNY

Opłata za uczestnictwo – za osobę

700,00 ZŁ

 

CZESNE

DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI

– Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z USŁUG KTA

 

STAWKA OD IX 2022- VIII 2023

500,00 ZŁ/mc

STAWKA OD IX 2023

600 ZŁ/mc

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – PAKIET ROZSZERZONY*
(nie dotyczy zajęć WWR realizowanych w ramach oferty finansowanej z dotacji)

Logopedia  – dodatkowa

55,00 ZŁ/zajęcia/co drugi tydzień

Terapia Indywidualna – dodatkowa

55,00 ZŁ/zajęcia/co drugi tydzień

Pakiet rozszerzony

220,00 ZŁ/mc

 

  RACHUNEK BANKOWY DO PŁATNOŚCI:

90 1240 3930 1111 0000 4559 0214

W placówce oferujemy również możliwość płatności bezgotówkowych