Inne organizacje

Inne oddziały Krajowego Towarzystwa Autyzmu:

Warszawa
KTA ZARZĄD GŁÓWNY
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
ul. Stawki 5/ 7, 00-183 Warszawa, woj. mazowieckie
tel. 660-413-860, 42/ 680-21-00
e-mail: gal@psych.uw.edu.pl; annarozetti@navicula.pl

Białystok
KTA Oddział w Białymstoku
ul. Kazimierza Pułaskiego 96, 15-338 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85/ 745-37-44 (godz. 8.00-15.00)
fax 85/ 745-37-11
e-mail: kta@kta.bialystok.pl
http://www.kta.bialystok.pl/

Bielsko-Biała
KTA Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyprysowa 27, 43-340 Bielsko-Biała, tel. 506-038-345, woj. śląskie
e-mail: pierre1971@o2.pl, ryszard.bryzek@gmail.com, ulla.miedzybrodzka@wp.pl
http://www.kta-bielsko.pl/?page_id=13

Bydgoszcz
Oddział KTA w Bydgoszczy
ul. 20 Stycznia 1920 r. 9/ 2, 85-081 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
tel. kom. 690-320-196
e-mail: kta.bydgoszcz@wp.pl
http://kta.bydgoszcz.pl/

Gdynia
KTA Oddział w Gdańsku
ul. Gen. Józefa Hallera 31a, 81-428 Gdynia, woj. pomorskie
tel. 512-254-813
e-mail: dan661@wp.pl

Katowice
KTA Oddział w Katowicach
ul. 100-lecia 88/ 127, 40-871 Katowice, woj. śląskie
tel. 32/ 25- 50-96, 604-901-611
e-mail: dan_usia@interia.pl

Kielce
KTA Oddział Kielce
ul. Mieszka I-ego 79, 25-624 Kielce, woj. świętokrzyskie
tel. / fax  41/ 366-08-56, 345-69-90
e-mail: ktakielce@gmail.com
http://ktakielce.awardspace.com/

Kraków
KTA Oddział w Krakowie
al. Grottgera 3, 31-410 Kraków, woj. małopolskie
tel. 12/ 631-30-15, 0695-113-324
fax 12/ 631-30-17
e-mail: biuro@kta.krakow.pl
http://www.kta.krakow.pl/

Lublin
KTA Oddział w Lublinie
ul. Męczenników Majdanka 20, 20-319 Lublin, woj. lubelskie
tel. 81/ 444-34-20, 884-355-955
e-mail: kta.lublin@wp.pl
www.kta.lublin.pl

Łomża
KTA Oddział w Łomży
ul. Polna 16 lok. 19, 18-400 Łomża, woj.  podlaskie
e-mail: autyzm.lomza@o2.pl;sos.lomza@o2.pl
http://www.autyzm.lomza.pl

Łódź
KTA Oddział w Łodzi
ul. Cedry 2, 91-4129  Łódź, woj. łódzkie
tel. 602-477-770, 42/ 611-83-45, 680-21-00
e-mail: navicula@life.pl, annarozetti@navicula.pl
http://www.navicula.pl/

Mińsk Mazowiecki
KTA Oddział w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 14/ 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie

Radom
KTA Oddział w Radomiu
ul. Główna 3, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
tel. 48/ 345-14-92, 617-01-87, 344-87-83
e-mail: 2jackster@gmail.com

Siedlce
KTA Oddział w Siedlcach
ul. Czerwonego Krzyża 32, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
tel. 606-394-228
e-mail: ktasiedlce@gmail.com
http://budzik-siedlce.pl/

Stalowa Wola
KTA Oddział w Stalowej Woli
Al. Jana Pawła II 21 (Zespół Szkół Specjalnych nr 6), 37-450  Stalowa Wola, woj. podkarpackie
tel. 515-546-802, tel. do sekretariatu ZSS 15/ 842-10-31
e-mail: kta.stalowawola@o2.pl
https://ktastalowa.wordpress.com/

Stargard Szczeciński
KTA Oddział w Stargardzie Szczecińskim
ul. Żeglarska 3, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
tel. 91/ 573-94-15, fax 91/ 577 16 74
e-mail: milena.szczurko@wp.pl

Szydłowiec
KTA Oddział w Szydłowcu
ul. Wschodnia 64 lok.23, 26-600 Szydłowiec, woj. mazowieckie

Toruń
Oddział KTA Oddział w Toruniu
ul. Gagarina 9 (pokój 106), 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 611-48-45, 602-593-850
e-mail: jacek.bleszynski@wp.pl

Warszawa
KTA Oddział w Warszawie
ul. Orzycka 20, 02-695 Warszawa, woj. mazowieckie
tel./ fax 22/ 647-08-66
e-mail: wot.kta@poczta.pl
http://www.wotkta.waw.pl/

Żywiec
Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział Terenowy w Bielsku-Białej, Koło w Żywcu
ul. Kopernika 77, 34-300 Żywiec, woj. śląskie
tel. 504-231-348

Organizacje działające na rzecz osób z autyzmem:

Biała Podlaska
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom  Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom
o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat”
ul. Pokoju 22, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
tel. 509-846-511
e-mail: sekretariat@wspolnyswiat.org
http://www.wspolnyswiat.org/

Białystok
Fundacja OSWOIĆ ŚWIAT
ul. Malachitowa 11, 15-157, Białystok, woj. podlaskie
tel. 85/ 733-38-96
e-mail: fundacja.oswoic.swiat@gmail.com
http://www.oswoicswiat.pl/

Fundacja „SYRIUSZ”
ul. Antoniukowska 11 lok.1.3, 15-740 Białystok, woj. podlaskie
tel. 505-177-208
e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
http://fundacjasyriusz.pl/

Bielsko-Biała
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami Pokrewnymi AS
ul. Kierowa 15/50, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
tel. 692-275-462
e-mail: asperger.bielsko@wp.pl

Ciechanów
Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być jak Inni”
ul. Niechodzka 14 A, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
tel./ fax 23/ 674-35-32
e-mail: bycjakinni@op.pl
http://www.bycjakinni.org.pl/page/

Koło Pomocy Dzieciom z Autyzmem
ul. Osiedlowa 16, 06-400 Niechodzin, powiat Ciechanowski, woj. mazowieckie
tel. 23/ 672-43-54

Częstochowa
Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu
ul. Glogera 3/2, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
tel/fax. 34/ 324-38-14, 604-771-414
e-mail: CSPOZPA@wp.pl
http://www.autyzm.czest.pl/

Gdańsk
Fundacja „Autyzm w Rodzinie”
ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk, woj. pomorskie
tel. 58/ 520-38-30, 520-38-31
e-mail: poradniaaut@wp.pl
http://poradniaautyzm.republika.pl/

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dorosłym Osobom z Autyzmem oraz Innymi Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwojowymi Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „POMÓŻ MI ŻYĆ”
ul.  Jeleniogórska 9A/1, 80-180 Gdańsk, woj. pomorskie
e-mail: fundacjapomozmizyc@wp.pl
http://www.pomozmizyc.com/

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Dąbrowszczaków 28, 80-365 Gdańsk, woj. pomorskie
tel./ fax 58/ 557-53-41
e-mail: autyzm@spoa.org.pl
http://www.spoa.org.pl/

Gdynia
ADAPA Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
ul. Gen. Józefa Hallera 31a, 81-428 Gdynia, woj. pomorskie
tel. 58/ 622-93-56, tel. kom. 516-169-639
e-mal: d.klopocka@adapa.pl/
http://www.adapa.pl/ 

Giżycko
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku
ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87/ 429-29-09
e-mail: zk.gizycko@psouugizycko.org.pl; psouugizycko@adres.pl
http://www.psouugizycko.org.pl/

Gorzów Wielkopolski
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
tel/fax. 95/ 722-60-97
e-mail: autyzm1_gorzow@wp.pl
http://www.autyzm-gorzow.org/

Gubin
„Koło Terapeutów i Rodziców Dzieci Autystycznych” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie
ul. Piastowska 22, 66-620 Gubin, woj. lubuskie
tel. 068/ 359-44-86
e-mail: soswgubin@poczta.onet.pl

Kalisz
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym w Kaliszu
ul. Hanki Sawickiej 56/ 29, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
tel. 62/ 764-17-00
e-mail: autyzm.kalisz@poczta.fm

Katowice
Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin
ul. Sowińskiego 45/ 46, 40-272 Katowice, woj. śląskie
tel. 32/ 255-29-25, 692-565-494
e-mail: autyzmirodzina@op.pl; cool_ewik@poczta.onet.pl
http://www.autyzmirodzina.org/

Koszalin
Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
Al. Armii Krajowej 3a, 75-950 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
tel. kom. 606-476-508
e-mail: biuro@autyzmkoszalin.pl; luczmal@op.pl
http://www.autyzmkoszalin.pl/

Kraków
Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice, woj. małopolskie
tel. 12/ 378-43-58, 378-43-57, 606-837-302
fax 12/ 012 378-43-59
e-mail: biuro@farma.org.pl
adres hostelu: ul. Olsztyńska 14, 31-410 Kraków, woj. małopolskie
tel. 12/ 413-06-69
http://www.farma.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej oddział Association for Behavior Analysis International TM
Os. Wysokie 7, 31-819 Kraków, woj. małopolskie
tel./fax 12/ 642-27-90
Bezpłatny numer infolinii: 0800-155-221
e-mail: pstb-biuro@wp.pl; poradnictwo@pstb.org
gadu-gadu: 16068821
http://www.pstb.org/

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”
ul. Sodowa 17/13, 30-376 Kraków, woj. małopolskie
e-mail: info@zaciszeautyzmu.pl; wieslaw@zaciszeautyzmu.pl
http://zaciszeautyzmu.pl

Lębork
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „JESTEŚMY RAZEM”
ul. Krzywoustego 1, pok. 103, 84-300 Lębork, woj. pomorskie
tel. 509-752-292
e-mail: stow.razem.leb@wp.pl
http://www.jestesmyrazemlebork.boo.pl/

Lublin
Fundacja Alpha
ul. Cicha 10, 20-078 Lublin, woj. lubelskie
tel. 81/ 532-58-06
e-mail: biuro@autyzmlublin.pl, annap@autyzmlublin.pl
http://www.autyzmlublin.pl/

Malbork
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
ul. Dygata 3, 82-200, Malbork, woj. pomorskie
tel. 55/ 272-68-05
e-mail: bpartyka@poczta.onet.pl; autyzmmalbork@interia.pl
http://spoa.malbork.pl/

Mikoszów
Stowarzyszenie Św. Celestyna
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
tel. 71/ 395-81-00, 395-81-01
fax. 71/ 395-81-02
e-mail: sekretariat@celestyn.pl
http://www.idn.org.pl/celestyn/

Nowy Sącz
Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”
Al. Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
tel. 18/ 449-05-10 (w godz. 11.00-13.00)
e-mail: fundacja@mada.org.pl; bozena.fryc@mada.org.pl; zyczkowski@mada.org.pl
prezes: Bożena Fryc

Olsztyn
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju
ul. Jarocka 51/ 1, 10-699 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Turowskiego 1, 10-685 Olsztyn
tel. 89/ 678-14-79, 600-066-742
e-mail: sekretariat@zpe.olsztyn.pl; jm@ols.vectranet.pl

Opole
Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „UCZYMY SIĘ ŻYĆ RAZEM”
ul. Olsztyńska 21, 45-316 Opole, woj. opolskie
tel. kom. 600-992-840
e-mail: autyzmopole@o2.pl; sobel9@wp.pl
http://www.autyzmopole.pl/

Poznań
Fundacja DOM AUTYSTY
ul.  Międzychodzka 16/14, 60-371 Poznań, woj. wielkopolskie
tel. 507-094-672, 601-352-217
e-mail: fundacja@domautysty.org.pl; a.kompowski@gmail.com; h.barelkowska@wp.pl;
marlena.kompowska@gazeta.pl;  jakubmaciej.1969@wp.pl
www.domautysty.org.pl

Fundacja SAPLINGS
ul. Przemysłowa 68, 61-541 Poznań, woj. wielkopolskie
tel. 533-983-234
e-mail: marek@pecs.com
prezes: Marek Kaźmierczak

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFUTURO”
ul. Szamarzewskiego 78/ 82, 60-569 Poznań, woj. wielkopolskie
tel. / fax 61/ 843-40-38
e-mail: e-mail: stowarzyszenieprofuturo@wp.pl; biuro@pro-futuro.org
http://pro-futuro.org/

Pruszków
Fundacja TOTO ANIMO
ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków, woj. mazowieckie
tel. 515-123-084
e-mail: fundacja@totoanimo.org
http://www.totoanimo.org/

Przemyśl
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu
ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
tel. 16/ 671-83-14, 670-71-85
fax. 16/ 670-58-30
e-mail: szk7spec@poczta.onet.pl
http://www.twkprzem.pl/

Radom
Stowarzyszenie „Karuzela”
ul. Cicha 8/10 lok. 161, 26-600 Radom,  woj. mazowieckie
tel. 509-057-823
e-mail: stowarzyszenie@karuzela.org
http://www.karuzela.org/

Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu i Ich Rodzinom „Księżycowe Dzieci”
ul. Mikołaja Reja 30, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
tel. 506-075-547, 600-994-482
e-mail: ksiezycowedzieci@home.pl
http://www.ksiezycowedzieci.pl/

Rzeszów
Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS
ul. Hetmańska 21/201, 35-045 Rzeszów, woj. podkarpackie
tel. 691-587-945
e-mail: biuro@solisradius.pl
http://www.solisradius.pl/

Siedlce
FUNDACJA „Żółty Latawiec”
ul. Daszyńskiego 119/22, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
tel. 662-170-590, 606-528-579
e-mail: fundacja@zoltylatawiec.pl
http://zoltylatawiec.pl/fundacja/

Skarżysko Kamienna
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnoprawnym Umysłowo i ich Rodzinom „PRAXIS”
ul. Spacerowa 31, 26-110 Skarżysko Kamienna, woj. świętokrzyskie
tel/fax  41/ 251-10-41
e-mail: praxis2002@interia.pl; mariuszkawa.praxis@interia.eu
http://praxis.vot.pl/

Sopot
Fundacja Dom Rain Mana
ul. Kolberga 6B/25, 81-881 Sopot, woj. warmińsko-mazurskie
tel. / fax 58/ 551-84-72
e-mail: fundacja@domrainmana.pl
http://www.domrainmana.pl/

Suwałki
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”
ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie
tel. 87/ 566-29-53, 5012-48-48-56
e-mail: stowarzyszenie-jestesmyrazem@wp.pl
http://www.jestesmy-razem.pl/

Tarnów
Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych
ul. Kleberga 11, 33-101 Tarnów, woj. małopolskie
tel. 91/ 433-64-45

Toruń
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu
siedziba: ul. Łyskowskiego 15, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
adres do korespondencji: ul. Wiązowa 15/5, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 693-535-706
e-mail: biuro@spoza.org
http://www.spoza.org/

Wadowice
Stowarzyszenie „AGRADO”
Al. Wolności 21a, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie
tel. 692-439-762
e-mal: stowarzyszenie.agrado@gmail.com
http://www.agrado.org.pl/

Warszawa
Centrum Terapii Autyzmu SOTIS
Korfantego 61, 01-494 Warszawa
tel. 022/ 869-03-18, 0605-388-499, 0722-084-010, 0695-599-799
e-mail: sotis@sotis.pl

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zespołem Aspergera
Czarnieckiego 27B, 01-548 Warszawa
tel. 022/ 638-37-57, 0691-522-433
www.sotis.pl

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, woj. mazowieckie
tel./ fax  22/ 825-87-22, 825-87-42
tel. /fax 22/ 825-77-57, 825-86-33
e-mail: fundacja@synapsis.waw.pl; a.rymsza@synapsis.waw.pl
http://www.synapsis.org.pl/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta
sekretariat: ul. 1-go maja 3/10, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
tel. 22/ 667-43-05, 601-802-380
e-mail: joanna.rett@interia.pl
http://akson.org/

SKT Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102
ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa, woj. mazowieckie
tel./ fax 22/ 848-49-02
e-mail: dacszanse@free.ngo.pl
http://www.dacszanse.edu.pl/

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami
im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”
ul. Dembego 20 lok. 2, 02-796 Warszawa, woj. mazowieckie
tel. 887-059-343
e-mail: asperger@wp.pl
http://niegrzecznedzieci.org.pl/

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL
ul. F. Pancera 10, 03-187, Warszawa, woj. mazowieckie
tel./fax. 22/ 88-44-330
e-mail: biuro@krasnal.org.pl
http://www.krasnal.org.pl/

Węgrów
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów”
ul. Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
tel. 25/792-01-61
e-mail: sponiawegrow@onet.pl
http://www.sponia.prosta.pl/

Wrocław
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu
ul. Lelewela 13/ 6, 55-505 Wrocław, woj. dolnośląskie
tel. 71/ 342-72-08
e-mail: autzm7@o2.pl
http://www.autyzm.wroclaw.pl/

Zielona Góra
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym ” Dalej Razem”
ul. Sienkiewicza 10, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie
tel. 502-030-516, 68/ 455-69-40
e-mail: biuro@autyzm.zgora.pl; seba@autyzm.zgora.pl (prezes); g.kochaniak@autyzm.zgora.pl
(porady socjalno-prawne)
http://www.autyzm.zgora.pl/
http://www.dalejrazem.pl/