Terapia

Dzienny Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny dla Osób z Autyzmem jest niepubliczną placówką, w której terapią obejmujemy dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym, a także osoby dorosłe. W zależności od potrzeb rozwojowych osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz możliwości organizacyjnych ośrodka oferujemy zajęcia indywidualne:

  • Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne,
  • Terapię logopedyczną –  WIĘCEJ (pobierz PDF)
  • Zajęcia integracji sensorycznej (SI),
  • Trening EEG biofeedback,
  • Poradnictwo i terapię psychologiczną – WIĘCEJ (pobierz PDF)

oraz zajęcia grupowe:

• Dogoterapia.
• Zajęcia w pracowniach dla dorosłych osób z autyzmem (w tym pracownia rzemiosła artystycznego, pracownia techniczna. pracownia porządkowa i ogrodnicza, pracownia biurowa i poligraficzna, pracownia gospodarstwa domowego),
• Trening Umiejętności Społecznych,
• Zajęcia muzyczno – ruchowe.

Dominującym podejściem w pracy Ośrodka jest podejście rozwojowe, oparte na analizie funkcjonowania osoby z autyzmem na tle rozwoju typowego i na dążeniu do wyrównywania deficytów oraz rozwijania możliwości. Swoją pracę opieramy w głównej mierze na realizacji programu TEACCH (ang. Treatment and education of autistic and related communication handicapped children – program terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji). Zgodnie z założeniami modelu duży nacisk kładziemy na zrozumienie indywidualnych potrzeb danej osoby z autyzmem, rozwijania umiejętności adaptacyjnych dostosowanie środowiska do potrzeb osób z autyzmem.

Metody i formy pracy stosowane w Ośrodku w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

• Stymulacja sensoryczna metodą C. Delacato
• Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata
• Metoda Integracji Sensorycznej (Si)
• Zajęcia muzyczno – ruchowe
• Arteterapia
• Dogoterapia
• Światłoterapia
• Świadomość ciała, Kontakt i Komunikacja – M. Ch. Knill
• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Elementy metod relaksacyjnych, w tym masaż
• Elementy metody behawioralnej
• Różnorodne metody i techniki pracy z grupą

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
• orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
• podanie rodzica o przyjęcie z uzasadnieniem POBIERZ TUTAJ: Prośba o przyjęcieudział w zajęciach