Wolontariat

Zasadniczym celem wolontariatu jest wsparcie podopiecznych Ośrodka i ich rodzin – osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu i ich rodzin, a także wprowadzanie osób ze spektrum autyzmu w życie społeczne, kulturalne i towarzyskie. Wsparcie udzielane jest na terenie Ośrodka, w środowisku domowym oraz i/lub w środowisku społecznym.

Nasi wolontariusze to przede wszystkim studenci psychologii i pedagogiki, którzy chcą podzielić się swoim czasem, zaczerpnąć inspiracji oraz zdobyć doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi dotkniętymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz pogłębić swoją wiedzę o specyfice autyzmu.

Wolontariat może być realizowany w dwóch formach: systematycznej i okazjonalnej. Forma systematyczna dotyczy wsparcia udzielanego raz/klika razy w tygodniu. Okazjonalna wykonywana jest podczas imprez organizowanych na rzecz naszych podopiecznych i ich rodzin np. Dzień Dziecka, Mikołajki oraz podczas akcji promocyjnych Ośrodka lub stowarzyszenia, np. spotkanie organizacji pozarządowych „Pod Platanami”.

Wolontariusze i ich zaangażowanie w codzienną pracę Ośrodka stanowi nieocenioną wartość.
Dzięki nim możemy poszerzyć zakres naszych działań i objąć wsparciem większą liczbę osób.

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 16 lat, bez względu na umiejętności. W każdej chwili możesz dołączyć do Naszego grona.

5 kroków: jak zostać wolontariuszem?
  1. Pytanie – zanim podejmiesz decyzję o byciu wolontariuszem odpowiedz sobie na kilka ważnych pytań: Czy pomiędzy swoimi codziennymi zajęciami mam czas na bycie wolontariuszem? Komu chcę pomagać: osobom dorosłym, młodzieży czy dzieciom? Czego oczekuje od stowarzyszenia jako wolontariusz?
  2. Ankieta – osoba zainteresowana wolontariatem wypełnienia ankietę dla wolontariusza – pobierz tutaj.  Można ją dostarczyć osobiście do koordynatora wolontariatu lub wysłać mailem.
  3. Rozmowa – z każdym kandydatem na wolontariusza rozmawia koordynator wolontariatu, podczas tej rozmowy omawiana jest działalność placówki, charakter i szczegóły współpracy.
  4. Okres próbny – kandydat na wolontariusza ma możliwość odbycia okresu próbnego tzw. stażu wolontariackiego trwającego ok. 15h. Podczas stażu przewidziane są hospitacje zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów pracujących z OzA. Staż ma na celu zapoznanie z działalnością Ośrodka i  specyfiką pracy z osobami ze spektrum autyzmu, jak też ocenę predyspozycji kandydata na wolontariusza.
  5. Rozmowa podsumowująca – rozmowa odbywa się po zakończeniu stażu. Podczas niej przydzielane są zadania dla nowoprzyjętego wolontariusza. Dobiera się je na podstawie osobistych preferencji wolontariusza i jego możliwości czasowych, jak też potrzeb i możliwości organizacyjnych Ośrodka. Podpisywane jest także porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych i inne wymagane dokumenty.

Jeżeli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Koordynator Centrum Wolontariatu: Paulina Hartman

Telefon:  914-336-445 i 914-885-602

Adres mailowy: paulina.hartman@kta.szczecin.pl

 

W dniu  17 czerwca 2015 roku został nadany nam
Certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom