Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia TUS wspófinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu:

Więcej…

Muzykoterapia

Trening Umiejętności Społecznych

Indywidualne zajęcia terapeutyczno – edukacyjne

Zajęcia kulinarne

Dogoterapia

Hipoterapia

Program stymulacyjny

Wspinaczka na sztucznej ściance

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia na basenie

Zajęcia SI

Zajęcia uspołeczniające