Współpraca z Administracją Publiczną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miasto Gmina Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie