Stowarzyszenie

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zostało zarejestrowane w dniu 13 października 1992 r. przez Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny pod numerem  281 Rejestru Stowarzyszeń.

Organizacja strukturalnie jest częścią Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Posiada własną osobowość prawną i jest autonomiczna.

Od dnia 07 listopada 2001 r. funkcjonuje w formie prawnej stowarzyszenia zarejestrowanego w Rejestrze Stowarzyszeń KRS. Od dnia 29 listopada 2004 r. – stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Organami stowarzyszenia są:

  1. a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału;
  2. b) Zarząd Oddziału;
  3. c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

Kadencja wybieralnych organów Oddziału trwa 3 lata.  Obecna Kadencja Organów będzie trwała w okresie od 22.06.2022 do 21.06.2025 r.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Stowarzyszenie na dzień 22.06.2022 r. liczy  – 36 członków

Zarząd Oddziału

Prezes Zarządu Oddziału – Małgorzata Szczepańska

Wiceprezes Zarządu Oddziału – Paulina Hartman

Skarbnik Zarządu Oddziału – Małgorzata Marcinkowska

Członek Zarządu Oddziału – Beata Świętochowska (od 29.03.2023 r.)

Komisja Rewizyjna Oddziału

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału – Wioletta Mikołajczyk

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału  – Krzysztof Bindas

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału  – Hanna Żuk