Projekty 2024

  • Projekt „DRABINA DO SAMODZIELNOŚCI”. Projekt jest  współfinansowany ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Więcej: Projekt „DRABINA DO SAMODZIELNOŚCI”   Fotoreportaż z I roku projektowego
  • Projekt „PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPRACIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABUZRENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZIN”. Wspófinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Miasto Szczecin. Więcej: projekt GSZK 2024