Projekty 2023

Projekty realizowane w 2023 r.:

  • Projekt „RAIN MAN NAD MORZEM”. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej: Rain Man nad morzem 2023
  • Projekt „DRABINA DO SAMODZIELNOŚCI”. Projekt jest  współfinansowany ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Więcej: Projekt „DRABINA DO SAMODZIELNOŚCI”   Fotoreportaż z I roku projektowego
  • Projekt „PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPRACIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZABUZRENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZIN”. Wspófinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Miasto Szczecin. Więcej: projekt GSZK 2023
  • Projekt finansowany ze środków programu Ongoing Community Ambassador Program przekazanych przez TYCO ELECTRONICS PO „TO BE A SUPPORT FOR RAIN MAN V.2”. Więcej: projekt GRANT USA
  • Zadanie „A jak aktywność osób ze spektrum autyzmu”. Projekt wspófinansowany ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej: PROJEKT ROPS
  • Zadanie ,,Samodzielni i sprawni’’. Projekt wspófinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Miasto Szczecin. Więcej: gazetka GSZK 2023 Samodzieni i sprawni