Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego

Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem

ul. Swarożyca 6/13, Szczecin

OGŁOSZENIE

Zobacz i pobierz: OGŁOSZENIE

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

zal 1 do SIWZ – Oferta

zal 2 do SIWZ – oświadczenie o wykluczeniu

zal 3 do SIWZ – oświadczenie potwierdzając warunki_udzialu

zal 4 do SIWZ – projekt umowy

Zal 5 do SIWZ – Przedmiar robót branża budowlana – DO UZUPEŁNIENIA

Zal 5 do SIWZ – Przedmiar robót branża elektryczna – DO UZUPEŁNIENIA

Zal 5 do SIWZ – Przedmiar robót branża sanitarna – DO UZUPRŁNIENIA

Zal 5 do SIWZ – Przedmiar robót branża teletechiczna – DO UZUPEŁNIENIA

zal 6 do SIWZ – oswiadczenie o przynależności do do grupy kap

zal 7 do SIWZ – zobowiązanie do oddania zasobow

zal_8 do SIWZ – wykaz robót

zal 9 do SIWZ – wykaz osob zal 10 do SIWZ – oswiadczenie RODO

zal 10 do SIWZ – oswiadczenie RODO

zał. 1 do Umowy – Tabela Standardu Wykończenia Z KOLORAMI

zał. 2 do Umowy – Dodatkowe rozwiązania

Zał 6 do Umowy – Planowany harmonogram robót budowlanych

Na etapie składania ofert podmioty zainteresowane składają jedynie załącznik 1, 2, 3, 5, 10 do SIWZ.
Pozostałe załączniki zamieszczono poglądowo. Będą one wymagane od podmiotu, który zostanie wyłoniony w przetargu.

PROJEKT BUDOWLANY

Pobierz: BRANŻA ARCHITEKTURA

Pobierz: BRANŻA ELEKTRYKA

Pobierz: BRANŻA KONSTRUKCJA

Pobierz: BRANŻA SANITARNA

Pobierz: Zmiana nieistotna projektu – dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych na potrzeby dotacji PFRON – pełna dostepność-2018-01-09

Pobierz: Zmiana nieistotna tynki

WIZUALIZACJA

Pobierz: Korytarz

Pobierz: Kuchnia z małą łazienką

Pobierz: Łazienka

Pobierz: Pokój 1 – pracownia techniczna

Pobierz: Pokój 2 – sala edukacyjna

Pobierz: Pokój 3 – sala gimnastyczna

 

Data publikacji: 29.08.2018