Kwiecień Miesiącem Autyzmu

Kwiecień to miesiąc świadomości autyzmu.

W tym szczególnym czasie, chcemy zwrócić uwagę na osoby dorosłe w spektrum autyzmu.

Osoby dorosłe, które zakończyły etap edukacji nie mają zagwarantowanej kontynuacji wsparcia i pełnego dostępu do skutecznej rehabilitacji zawodowej i społecznej, umożliwiającej przygotowanie ich do pracy i samodzielnego życia. To prowadzi do wykluczenia społecznego dorosłych osób z autyzmem, którzy niejednokrotnie spędzają swoje dorosłe życie w domu i mają niewielką możliwość rozwijania autonomii.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom osób dorosłych ze spektrum autyzmu i ich rodzin podejmujemy działania mające na celu zapewnienie wsparcia w dorosłości osobom w spektrum autyzmu.

Obserwuj Nas na facebooku i Instagramie. Wkrótce dowiesz się więcej!