INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem”

Swarożyca 6/13, Szczecin

Zamawiający Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie informuje, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem” (dalej: Inwestycja) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Jedyna złożona oferta wykonania Inwestycji opiewała na kwotę 455.159,04 złotych brutto, podczas gdy Zamawiający zamierzał przeznaczyć na Inwestycję 173.490,29 złotych brutto.

 

Z uwagi na brak możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na Inwestycję do wysokości oferowanej ceny, postępowanie podlegało unieważnieniu.