Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe zrealizowane w ramach zadania ,,Samodzielni i sprawni’’. Projekt wspófinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Miasto Szczecin.