Wyjście do kina

Wyjście zrealizowane w ramach zadania ,,Samodzielni i sprawni’’. Projekt wspófinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Miasto Szczecin.