Wspinaczka na sztucznej ściance

Zajęcia ze wspinaczki na sztucznej ściance realizowane w ramach zadania „A jak aktywność osób ze spektrum autyzmu”. Projekt wspófinansowany ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.