Warsztaty pszczelarskie 05.11.2019

Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Miasta Gminy Szczecin w ramach projektu: Integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.