Szukamy wiosny

Indywidualne zajęcia terapeutyczne IZT dla pobytu stacjonarnego, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych