Projekty 2016

Projekty realizowane w 2016 roku

 1. Projekt: „Wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin”. Współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.
  Więcej: panstwowy-fundusz-rehabilitacji-osob-niepelnosprawych-1-2016
 2. Projekt: „Prowadzenie rehabilitacji osób z autyzmem w Ośrodku KTA O/Szczecin”. Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Więcej: panstwowy-fundusz-rehabilitacji-osob-niepelnosprawych-2-2016
 3. Projekt: „Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa osób ze spektrum autyzmu”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin.
  Więcej: gmina-miasto-szczecin-1-2016
 4. Projekt: „ Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem poprzez kompleksowe wsparcie”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin.
  Więcej: gmina-miasto-szczecin-2-2016
 5. Projekt: „Rain Man nad morzem”. Współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Więcej: rain-man-nad-morzem-2016
 6. Projekt: „Dzień niebieskiego latawca”. Sfinansowano ze środków Miasta Szczecin.
  Więcej: dzien-niebieskiego-latawca-2016