Projekty 2014

Projekty realizowane w 2014 roku.

 1. Projekt PN „Prowadzenie ponadregionalnej, systematycznej rehabilitacji osób z autyzmem przez KTA O/SZCZECIN w partnerstwie z KTA O/KRAKÓW”. Projekt współrealizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Więcej: panstwowy-fundusz-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-1-2014
  Więcej: panstwowy-fundusz-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-2-2014
 2. Projekt „Kompleksowy system wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin”. Projekt współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  Więcej: zachodniopomorski-urzad-wojewodzki-2014
 3. Projekt: „Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Szczecin.
  Więcej: gmina-szczecin-1-2014
 4. Projekt: „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Szczecin.
  Więcej: gmina-szczecin-2-2014