Projekt pn. Rakiety Marzeń Szczecińskiego Klubu Tenisowego – zachęcamy do udziału