Projekt PFRON-AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ-2019-2020

Konkurs „SZANSA-ROZWÓJ-NIEZALEŻNOŚĆ , zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Tytuł projektu: „AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ”

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Cel projektu : Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

 • Projekt zakłada prowadzenie terapii i rehabilitacji, których celem jest:
 • zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, poprzez nabywanie i rozwijanie ich samodzielności i autonomii;
 • rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania;
 • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem niezależne funkcjonowanie na miarę indywidualnych możliwości;
 • w szczególności celem podejmowanych działań jest wyposażenie osób ze spektrum autyzmu – stosownie do ich możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im na postrzeganie siebie, jako niezależnych jednostek.

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe
 • Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne
 • Indywidualna stymulacja sensoryczna
 • Neuroterapia
 • Integracja sensoryczna SI
 • Indywidualny trening kompetencji
 • Indywidualny trening samodzielności
 • Hydroterapia
 • Dogoterapia
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe
 • Asystent/opiekun
 • Diagnoza pedagogiczna

Galeria zdjęć z realizacji projektu:

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE: https://www.kta.szczecin.pl/projekty-2019/projekt-pfron-autyzm-rehabilitacja-samodzielnosc-2019-2020/

Okres realizacji projektu 01.04.2019 – 31.03.2022