Ograniczona obsługa – informacja

Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju nasze stowarzyszenie kontynuuje podjęte wcześniej działania profilaktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno naszych pracowników, podopiecznych, jak i petentów.

W związku z tym nadal jest ograniczona do niezbędnego minimum bezpośrednia obsługa petentów/interesantów.
Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z nami wyłącznie w sprawach niezbędnych (by wejść na teren placówki obowiązuje: osłonięcie nosa i ust, dezynfekcja rąk w przedsionku, pobyt wyłącznie w wyznaczonej strefie dla interesantów, zachowanie 2 m odległości od innych osób).

Zalecamy kontaktowanie się drogą telefoniczną :
tel. stacjonarne: 91 488 56 02, 433 64 45 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00- 16.00)
tel. kom. 535 002 917 (poniedziałek – piątek w godz. 8.30-15.30)
lub też za pomocą poczty e-mail: ktaszczecin@kta.szczecin.pl.

Korespondencję można też wrzucać do skrzynki pocztowej, umieszczonej na drzwiach naszej siedziby.
PRZEPRASZAMY ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA