Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego

Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem

ul. Swarożyca 6/13, Szczecin

OGŁOSZENIE

Zobacz i pobierz: OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Pobierz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz: zal 1 do SIWZ – Oferta

Pobierz: zal 2 do SIWZ – Oświadczenie o wykluczeniu

Pobierz: zal 3 do SIWZ – Oświadczenie potwierdzając warunki_udzialu

Pobierz: zal 4 do SIWZ – Umowa

Pobierz: zal 5 do SIWZ – Przedmiar robót branża budowlana – kosztorysy do uzupełnienia

Pobierz: zal 5 do SIWZ – Przedmiar robót branża elektryczna – kosztorysy do uzupełnienia

Pobierz: zal 5 do SIWZ – Przedmiar robót branża sanitarna – kosztorysy do uzupełnienia

Pobierz: zal 5 do SIWZ – Przedmiar robót branża teletechiczna – kosztorysy do uzupełnienia

Pobierz: zal 6 do SIWZ – oswiadczenie o przynależności do do grupy kap

Pobierz: zal 7 do SIWZ – zobowiązanie do oddania zasobow

Pobierz: zal 8 do SIWZ – wykaz robót

Pobierz: zal 9 do SIWZ – wykaz osob

Pobierz: zal 10 do SIWZ – oswiadczenie RODO

Pobierz: zał. 1 do Umowy – Tabela Standardu Wykończenia Z KOLORAMI

Pobierz: zał. 2 do Umowy – Dodatkowe rozwiązania

Pobierz: Zał 6 do Umowy – Planowany harmonogram robót budowlanych

Na etapie składania ofert podmioty zainteresowane składają jedynie załącznik 1, 2, 3, 5, 10 do SIWZ.
Pozostałe załączniki zamieszczono poglądowo. Będą one wymagane od podmiotu, który zostanie wyłoniony w przetargu.

PROJEKT BUDOWLANY

Pobierz: BRANŻA ARCHITEKTURA

Pobierz: BRANŻA ELEKTRYKA

Pobierz: BRANŻA KONSTRUKCJA

Pobierz: BRANŻA SANITARNA

Pobierz: Zmiana nieistotna projektu – dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych na potrzeby dotacji PFRON – pełna dostepność-2018-01-09

WIZUALIZACJA

Pobierz: Korytarz

Pobierz: Kuchnia z małą łazienką

Pobierz: Łazienka

Pobierz: Pokój 1 – pracownia techniczna

Pobierz: Pokój 2 – sala edukacyjna

Pobierz: Pokój 3 – sala gimnastyczna

 

Data publikacji: 03.08.2018