Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie  informuje, iż do postępowania przystąpił 1 podmiot uprawniony do wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Z AUTYZMEM – W DRODZE DO SAMODZIELNOŚCI”  współfinansowanego przez PFRON, realizowanego w ramach  konkursu 2/2016: „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”, o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komisja ofertowa w dniu 01.02.2019 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najwyższą ilość punktów – 100 – otrzymała  firma Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy” Mirosław Pająk, składając ofertę o wartości 3.444,00 zł brutto.