Hipoterapia

Zajęcia z hipoterapii wspófinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu: Prowadzenie kompleksowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin.