Hipoterapia

 

Zajęcia z hipoterapii realizowane są w ramach zadania publicznego: „A jak aktywność osób ze spektrum autyzmu” finansowane ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.