FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI PROJEKTU

Aktywizacja i integracja społeczna osób ze spektrum Autyzmu