Dzielimy się pomocą z potrzebującymi

W tym roku nasz ośrodek dołącza po raz pierwszy do 6 edycji  Akcji “PACZKA DLA RODAKA I BOHATERA NA KRESACH” , której organizatorem jest Fundacja Polskich Wartości i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Włączamy się w akcję w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego naszej placówki. Uczymy się wrażliwości na
potrzeby innych, uczymy się pomagać potrzebującym pomocy,  uczymy się patriotyzmu.

Dobrze jest pomagać i zostać Św. Mikołajem!

“Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”  – więcej o akcji :
https://www.polskiewartosci.pl/boze-narodzenie-2019-na-kresach/