Zajęcia edukacyjne – wiosna

Doradztwo zawodowe. Poznawanie zawodów – marynarz

rpt

Hipoterapia

Wyjście uspołeczniające do kina

Zajęcia edukacyjne

Wspinaczka na sztucznej ściance

Chcę dać z siebie więcej, pomoże mi w tym Twój 1%!

https://www.kta.szczecin.pl/wp-content/uploads/2022/04/Twoj-1-to-dla-mnie2.mp4

Obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu

Hydroterapia

Muzykoterapia

Trening Umiejętności Społecznych

Zimowa opowieść choinkowa – wizyta teatru Gwitajcie

Reportaż z projektu „TO BE A SUPPORT FOR RAIN MAN”

Reportaż z projektu „TO BE A SUPPORT FOR RAIN MAN” finansowany ze środków programu
Ongoing Community

Więcej…

Aktywny rok szkolny 2020/2021 Siłaczy na maksa

Indywidualne zajęcia terapeutyczno – edukacyjne