Projekt PFRON-AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ-2019-2020

Konkurs „SZANSA-ROZWÓJ-NIEZALEŻNOŚĆ , zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Tytuł

Więcej…

Wystawa zwierząt egzotycznych “Zagadaj do gada” 09.06.2017