CENNIK USŁUG

 

BADANIE ADOS- 2 (Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu) WYKONANIE TESTU
(rekomendowane jako element diagnozy realizowanej przez innego specjalistę np. lekarza psychiatrę)
Badanie ADOS-2 (czas spotkania ok.1 godz.), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnego raportu z ADOS-2 wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych 500,00 ZŁ
  500,00 ZŁ

 

POGŁĘBIONA DIAGNOZA ADOS- 2
(w kierunku  spektrum zaburzeń autystycznych) CYKL WIZYT DIAGNOSTCZNYCH
Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta – czas spotkania ok.1-2 godz. 200,00 ZŁ
Badanie ADOS-2 (czas spotkania ok.1 godz.), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnego raportu z ADOS-2 wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych 500,00 ZŁ
Spotkanie podsumowujące
z rodzicami/opiekunami beneficjenta lub samym beneficjentem, jeśli jest to osoba dorosła. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań
100,00 ZŁ
  800,00 ZŁ

 

BADANIE TESTEM PEP-R
(rekomendowane jako forma badania powtórnego, aktualizującego wcześniej uzyskaną diagnozę )
Badanie testem PEP-R (od 1 do 3 spotkań około godzinnych w zależności od funkcjonowania dziecka), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnej Oceny funkcjonowania dziecka  w oparciu o PEP-R wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych 400,00 ZŁ
Spotkanie podsumowujące z rodzicami/opiekunami dziecka. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy i wyników PEP-R wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań 100,00 ZŁ
  500,00 ZŁ
     
       
DIAGNOZA POGŁĘBIONA TESTEM PEP-R
(Profil psychoedukacyjny)  w kierunku spektrum autyzmu CYKL WIZYT DIAGNOSTCZNYCH
Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta – czas spotkania ok.1-2 godz. 200,00 ZŁ
Badanie testem PEP-R (od 1 do 3 spotkań około godzinnych w zależności od funkcjonowania dziecka), opracowanie wyników i przygotowanie pisemnej Oceny funkcjonowania dziecka  w oparciu o PEP-R wraz z podsumowaniem wizyt diagnostycznych 400,00 ZŁ
Spotkanie podsumowujące
z rodzicami/opiekunami dziecka. Omówienie i przekazanie wyników diagnozy i wyników PEP-R wraz z zaleceniami  i rekomendacją dalszych działań
100,00 ZŁ
  700,00 ZŁ

 

KONSULTACJA
Konsultacja terapeutyczno-pedagogiczna, poradnictwo wizyta do 55 minut 150,00 ZŁ
Dla członków KTA 140,00 ZŁ

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Zajęcia 55 minut 140,00 ZŁ
Dla członków KTA 130,00 ZŁ
OPINIA PSYCHOLOGICZNA

Dokument w formie pisemnej 140,00 ZŁ
Dla członków KTA 130,00 ZŁ

 

OPINIA TERAPEUTYCZNA

Dokument w formie pisemnej 70,00 ZŁ
Dla członków KTA 60,00 ZŁ

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia 55 minut 110,00 ZŁ
Dla członków KTA 100,00 ZŁ

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Zajęcia 55 minut 110,00 ZŁ
Dla członków KTA 100,00 ZŁ

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Zajęcia 55 minut 50,00 ZŁ
Dla członków KTA 40,00 ZŁ
Zajęcia 90 minut 75,00 ZŁ
Dla członków KTA 60,00 ZŁ

 

SENSOPLASTYKA

Zajęcia 45 minut 35,00 ZŁ*
Dla członków KTA 30,00 ZŁ

*cena promocyjna – obowiązuje przy zapisie do końca marca 2022

 

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

Zajęcia 45 minut 35,00 ZŁ*
Dla członków KTA 30,00 ZŁ

*cena promocyjna – obowiązuje przy zapisie do końca marca 2022

 

POMOC PRAWNA (pomoc rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami z spektrum autyzmu poprzez organizację spotkania z Radcą prawnym )
Porada 50,00 ZŁ
Dla członków KTA 0,00 ZŁ

 

RACHUNEK BANKOWY DO PŁATNOŚCI:

90 1240 3930 1111 0000 4559 0214

W placówce oferujemy również możliwość płatności bezgotówkowych

Zatwierdzono uchwałą nr 10/01/ZO/2022

Zarządu Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie

z dnia 26.01.2022 r.