Bezpłatne sympozjum: AUTYZM A PRAKTYKA OPRARTA NA DOWODACH

Centrum Terapii Autyzmu SOTIS oraz Uniwersytet SWPS zapraszają na międzynarodowe sympozjum: AUTYZM A PRAKTYKA OPRARTA NA DOWODACH: Interwencje i interakcje

Udział jest bezpłatny – Liczba miejsc ograniczona – Wymagana rejestracja:
http://www.sotis.pl/news89,Miedzynarodowe-sympozjum–Autyzm…

Kontakt: sympozjum2018@sotis.pl

Celem sympozjum jest przedstawienie współczesnego przeglądu oddziaływań dla dzieci i młodzieży z autyzmem łączących sferę kliniczną i badawczą.

– Rozwój dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych wobec osób z autyzmem
– Określenie technik terapii i oceny ryzyka ASD o wiarygodności potwierdzonej badaniami
– Uwzględnienie perspektywy różnych osób z otoczenia osoby z autyzmem w celu optymalnego określenia potrzeb i priorytetów dziecka i rodziny

Sympozjum skierowane jest do osób zajmujących się oddziaływaniami wobec dzieci i młodzieży z autyzmem – psychologów, lekarzy, pedagogów, dyrektorów placówek – a także do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin osób z ASD.

PRELEGENCI:
Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
Prof. Samuel Odom
Prof. Lise Roll-Pettersson
Dr Anna Waligórska
Dr Monika Suchowierska-Stephany
Dr hab. Przemysław Tomalski
Dr n.med. Izabela Chojnicka
Dr n. med. Anna Rozetti
Lek. med. Michał Wroniszewski