Autism- Europe – upowszechnienie dwóch ważnych badań w Polsce

Bardzo ważna inicjatywa społeczna. Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez University of Cambridge w ramach badań AIMS-2-TRIALS.

AUTIZM-EUROPE poprzez Porozumienie AUTYZM-POLSKA, zwróciła się do nas z prośbą o rozesłanie informacji i linków do 2 ankiet do organizacji członkowskich, a za ich pośrednictwem dalej do osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców i opiekunów

Raport na ich podstawie ma wskazać kierunki polityki UE wobec osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz osób z ASD. Ankiety są anonimowe, można je wypełnić w języku polskim w ciągu 10-20 minut.

 

  1. Ankieta dotycząca dostępu osób w spektrum autyzmu do świadczeń (terapii, opieki społecznej, edukacji, zatrudnienia)

dla osób w spektrum autyzmu powyżej 16. roku życia oraz ich rodziców oraz opiekunów

cel – porównanie dostępności i jakości świadczeń dla osób z autyzmem w Europie i poza nią

wyniki ankiety będą publikowane w raportach, artykułach naukowych, prezentowane na konferencjach i wykorzystywane do opracowania szkoleń oraz zaleceń dla decydentów w całej Europie

 

Wypełnij tutaj

https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kZxSiZCOVENSfz

 

 

  1. Ankieta „10 obszarów wymagających zmiany”

cel badania: określenie priorytetów w zakresie przepisów dotyczących autyzmu w Europie i przekazanie ich decydentom

dla osób w spektrum autyzmu powyżej 16. roku życia oraz ich rodziców i opiekunów

  • dla osób pracujących w obszarze autyzmu

Wypełnij tutaj

https://cambridge.eu.qualtrics.com/…/SV_0fxjRS7DTBpUIo5

 

Więcej na Autism-Europe

https://www.autismeurope.org/blog/2021/09/27/surveys-policy-priorities-and-access-to-services-for-autistic-people-across-europe/

 

Gorąco zachęcamy i prosimy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w badaniu oraz rozpowszechnianie informacji na jego temat