Ankieta dla rodziców dzieci z przebywających z Ukrainy

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie w geście solidarności z narodem Ukraińskim 🇺🇦🇪🇺🇵🇱 wyraża gotowość do niesienia wsparcia 🤝na miarę naszych możliwości organizacyjnych. Działając w granicach naszej działalności oferujemy dla 🧩 osób w spektrum autyzmu i ich rodzin, będących uchodźcami z Ukrainy następujące nieodpłatne wsparcie:
🔸 ok. 4-5 miejsc na zajęcia terapeutyczne indywidualne lub grupowe (popołudniowe) 🚸dla dzieci uchodźców z Ukrainy ze stwierdzeniem lub podejrzeniem spektrum zaburzeń autystycznych.
🔸 w wyjątkowo trudnych sytuacjach będziemy udzielać konsultacji terapeutyczno-pedagogicznych (spotkanie bezpośrednie).
Zapotrzebowanie można zgłaszać:
✔️ na adres mailowy📩 : ktaszczecin@kta.szczecin.pl
✔️ telefonicznie ☎️: 91 488 56 02 lub 535 002 917 od poniedziałku do piątku w godz. 🕝 14.00-15.30🕞
 
 
Ankieta dla rodziców: wywiad z rodzicem
 
 
 
Національне товариство аутизму 🇺🇦🇪🇺🇵🇱 філія в Щецині, на знак солідарності з українським народом, висловлює свою готовність надати підтримку в межах наших організаційних можливостей. Діючи в рамах нашої діяльності, ми пропонуємо наступну безкоштовну підтримку людям зі спектром аутизму та їхнім родинам, які є біженцями з України:
🔸 близько 4-5 місць для індивідуальних або групових терапевтичних занять (у другій половині дня) 🚸для дітей біженців з України (з діагностованим спектром аутистичних розладів або підозрою на такі)
🔸 у надзвичайно складних ситуаціях, ми надамо терапевтичні та педагогічні консультації (очна зустріч)
Інформація для контакту:
✔️ електронна пошта📩 ktaszczecin@kta.szczecin.pl
✔️ номери телефонів ☎️: 91 488 56 02 або 535 002 917 від понеділку до п’ятниці 🕝з 14:00 до 15:30🕞
анкета для батьків:завантажити тут