Zatrudnimy terapeutę SI

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zatrudni terapeutę SI do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej z dziećmi z autyzmem (umowa zlecenie).
Więcej informacji: drogą mailową ktaszczecin@kta.szczecin.pl lub po nr tel. 91 488 56 02, 433 64 45 (prosić o połączenie z dyrektorem placówki).