Wolne miejsce na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Szanowni Państwo,

Rodziców zainteresowanych realizacją zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – informujemy ,

iż od października mamy wolne miejsce.

(logopedia, SI, zajęcia indywidualne terapeutyczno-edukacyjne, diagnoza PEP-R, poradnictwo)

Informacja w sekretariacie ośrodka

(tel 91 488 56 02, 433 64 45)