Wczesne wspomaganie rozwoju – dwa wolne miejsca!

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zaprasza Rodziców zainteresowanych zajęciami dla dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Mamy dwa wolne miejsca dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu.

Dziecko musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
W ofercie:
– indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne
– zajęcia logopedyczne
– opieka punktu konsultacyjnego – m.in. diagnoza pedagogiczna, badanie testem PEP-R, opracowanie – indywidualnego programu terapii i sekwencji stymulacyjnych)
– inne zajęcia (grupowe: muzykoterapia, dogoterapia) po ocenie funkcjonowania i potrzeb dziecka

Więcej informacji w sekretariacie placówki
(Tel. 91 488 56 02, 91 433 64 45)