Punkt konsultacyjny

Nasza oferta w ramach Konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych i poradnictwa pedagogicznego obejmuje:

 • przeprowadzenie pogłębionego wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka, ankieta i dokumenty dla rodziców: Ankieta dla rodziców KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE – POBIERZ
  Zgoda i klauzula RODO rodzic lub opiekun prawny KONSULTACJE – POBIERZ
  Zgoda i klauzula RODO beneficjent dziecko lub osoba ubezwłasnowolniona KONSULTACJE – POBIERZ
 • przeprowadzenie wywiadu z klientem, jeśli jest to osoba co najmniej kilkunastoletnia, porozumiewająca się werbalnie,
 • analizę dokumentacji,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej pod kątem funkcjonowania poznawczego, społecznego, komunikacji oraz zaburzeń sensorycznych, badanie testem Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) lub Profilem Edukacyjnym dla Młodzieży i Dorosłych (TTAP),
 • badanie Protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 ( LINK –CENNIK)
 • przygotowanie programów terapeutycznych: stymulacyjnego i edukacyjnego oraz wskazówek do pracy w środowisku domowym oraz poza nim,
 • konsultacje z psychologiem dla rodziców i opiekunów,
 •  wystawianie zaświadczeń i opinii pedagogicznych,
 • opracowanie i omówienie dokumentacji,
 • podsumowanie konsultacji z rodzicami/opiekunami,
 • prowadzenie konsultacji telefonicznych z rodzicami, pedagogami szkolnymi i nauczycielami,
 • w miarę możliwości organizacyjnych konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, wizyty w szkołach,
 • udzielanie pomocy, w miarę potrzeb i możliwości, w sytuacjach trudnych w domu i placówce, w której przebywa dziecko,
 • W ramach Punktu na miarę możliwości organizacyjno-finansowych Ośrodka może być organizowane poradnictwo prawne i inne poradnictwo lub konsultacje przydatne rodzinom lub opiekunom osób z autyzmem. Poradnictwo prawne skierowane jest wyłącznie do rodziców podpieczonych ośrodka. Zapisy i szczegóły w sekretariacie Ośrodka.

Nasz konsultant: Małgorzata Polańska-Matz.   Nauczyciel mianowany. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna- Rewalidacja Upośledzonych Umysłowo,  Pomagisterskie Studium  Logopedyczne oraz Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom Fundacji Synapsis. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu i nie tylko. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie pedagogicznej.

Prowadzimy konsultacje nieodpłatne (realizowane dla Beneficjentów projektów, zależne od pozyskanych funduszy), oraz odpłatne ( LINK –CENNIK)

W przypadku zainteresowania konsultacjami, prosimy o kontakt z sekretariatem ośrodka:
tel. 91 433-64-45, 91 488 56 02 (poniedziałek – piątek 8.00-16.00)

OBECNIE NA TERENIE PLACÓWKI, JAK TEŻ PODCZAS KONSULTACJI, OBOWIĄZUJE OSŁONIĘCIE NOSA I UST MASECZKĄ.