Projekty 2021

Projekty realizowane w 2021 roku:

Z przyjemnością informujemy o nawiązaniu współpracy z Firmą TE CONNECTIVITY w ramach której przyznano nam grant finansowy na realizacje projektu pn. “Wsparcie dla Rain Mana”. Jesteśmy również ogromnie wdzięczni polskiemu Oddziałowi Firmy za zaproszenie nas do współpracy, jak też pomoc i koordynację naszych działań na rzecz projektu. Dziękujemy serdecznie  TE CONNECTIVITY za wspaniałą inicjatywę społeczną i za przyznane nam środki finansowe na wsparcie  statutowych działań naszego stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Już w czerwcu ruszamy z dodatkowym wsparciem dla naszych podopiecznych. W planie realizowanego projektu są:  zajęcia terapeutyczne, wsparcie psychologiczne, hipoterapia, konsultacje, szkolenie kadry oraz modernizacja pomieszczeń ośrodka w celu poprawy warunków pobytu naszych podopiecznych.
DZIĘKUJEMY ZA WASZE WRAŻLIWE SERCA I OKAZANA POMOC! DZIĘKUJEMY ZA ZASTRZYK ENERGII DO DZIAŁANIA!