Projekty 2019

Projekty realizowane w roku 2019:

 • Projekt „Kompleksowe wsparcie zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem”. Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin.
  Więcej: GMINA_MIASTO_SZCZECIN_2019-1
 • Projekt „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”. Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin.
  Więcej: GMINA_MIASTO_SZCZECIN_2019-2
 • Projekt „Wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin”. Projekt współfinansowany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
  Więcej: ZACHODNIOPOMORSKI_URZAD_WOJEWODZKI_2019-1
 • Projekt „Pracownia terapeutyczna dla osób z autyzmem”. Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
  Więcej: URZĄD _MARSZAŁKOWSKI_WOJEWÓDZTWA_ ZACHODNIOPOMORSKIEGO_2019-1
 • Projekt „Rain man nad morzem”. Projekt współfinansowany ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Więcej: RAIN_MAN_NAD_MORZEM_2019-1