Zmiana nieistotna projektu – dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych na potrzeby dotacji PFRON – pełna dostepność-2018-01-09