Komunikat

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak też zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego – informujemy, iż od 12 marca do 25 marca 2020 włącznie odwołane zostają wszystkie zajęcia organizowane przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie (w sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki przez rodzica w dniach 12.03 i 13.03, zapewnimy opieką w tych dwóch dniach uczniom OREW).

Dotyczy to zarówno działalności naszej placówki oświatowej, jak też zajęć w ramach wwr oraz realizowanych projektów. Proszę o śledzenie dalszych informacji w tej sprawie na naszej www lub facebooku.