KOMUNIKAT – zajęcia

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Informujemy, że od 18 maja można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. rząd przywraca możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁÓW ODNOŚNIE ZAJĘĆ W NASZEJ PLACÓWCE. DO ZOBACZENIA!