Informacja dla rodziców

Dzieci realizujące WWR zapraszamy na zajęcia w pierwszym tygodniu lipca (logopedia , SI, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne) zgodnie z dotychczasowymi grafikami lub ustaleniami z terapeutą. Prosimy też o przekazanie informacji terapeutom lub do sekretariatu, kto z Państwa jest zainteresowany zajęciami w drugiej połowie sierpnia. Zainteresowanych rodziców będziemy informować mailowo lub telefonicznie.

W nowym roku szkolnym większość zajęć dla WWR oraz terapii popołudniowej są wstępnie zaplanowane jako kontynuacja grafików z bieżącego roku szkolnego. W przypadku zmian organizacyjnych będziemy kontaktować się z Państwem z końcem sierpnia lub w początkach września.