REALIZOWANE PROJEKTY


Krajowe
Towarzystwo
Autyzmu
Oddział w Szczecinie

ul. Montwiłła 2
71-601 Szczecin
(dojazd do ośrodka)

TELEFON:
91 433-64-45
91 488-56-02

TELEFAX:
91 488-56-02

E-MAIL
ktaszczecin@kta.szczecin.pl

WWW
www.kta.szczecin.pl
KONTO:
PEKAO S.A. IV/O Szczecin
37 1240 3930 1111 0000 4228 8512


Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000059215
REGON: 810-117-548
NIP: 851-20-39-417
Start O Nas Sprawozdanie finansowe - poprzednie lata