NASZ ADRES:

ul. Montwiła 2

71-601 Szczecin

(dojazd do ośrodka)


KONTO:

PEKAO S.A IV/O Szczecin

37 1240 3930 1111 0000 4228 8512

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS: 0000059215

REGON: 810-117-548

NIP: 851-20-39-417

 

 

Start Autyzm Literatura
Lista publikacji dotyczących autyzmu PDF Drukuj Email
 • Attwood T.: Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 • Baron-Cohen S., Bolton P.: Autyz. Fakty. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999.
 • Błeszyński J.: Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. WSP, Słupsk 1998.
 • Błeszyński J.(red.): Alternatywne i wspomagające metody komunikacji.Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006.
 • Błaszyński J.(red.): Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria-Metodyka-Przykłady. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004.
 • Bobkowicz-Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000.
 • Clairborne Park, C.: Oblężenie. Rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego. Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2003.
 • Copeland J.: Z miłości do Ani. Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
 • Danielewicz D., Pisula E. (red.): Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.
 • Delacato C.H.: Dziwne i niepojęte. Autystyczne dziecko. Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
 • Frith U.: Autyzm i Zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 • Gabony P., Glasson F. i in.: Żyć z autyzmem. Uczymy się..., Zeszyty I-IX. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2005.
 • Gagelmann H.: Kaj znów się śmieje. Iskry, Warszawa 1988.
 • Gałkowski T., Kossewska J. (red.): Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
 • Gałkowski T.: Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. WSiP, Warszawa 1995.
 • Grandin T., Scariano M.: Byłem dzieckiem autystycznym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 1995.
 • Hart Ch. A.: Prewodnik dla rodzicłów dzieci autystycznych. Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, Łódzi 1995.
 • Jackson L.: Świry, dziwadła i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją Synapsis, Warszawa 2005.
 • Jaklewicz H.: Autyzm wczesnodziecięcy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1993.
 • Jaklewicz H. (red.): Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1998.
 • Kaufman B. N.: Przebudzenie naszego syna. Zwycięstwo miłości nad chorobą. Fundacja Synapsis, Warszawa 1994.
 • Kaufman B.N.: Uwierzyć w cud. Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
 • Kodeks postępowania dla trenerów w zakresie stosowania interwencji fizycznych w odniesieniu do osób: z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowane przez BILD. Fundacja Synapsis, Warszawa 2004.
 • Konstantareas M. M., Blakstock E. B., Webster Ch. D.: Autyzm. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Warszawa 1992.
 • Kruk-Lasocka J.: Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003.
 • Maciarz A., Biadasiewicz M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000.
 • Maurice C. (red.): Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem. Twigger. Warszawa 2002.
 • McKernan T., Mortlock J.: Autyzm w centrum uwagi - podręcznik dla profesjonalistów. Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004.
 • Mesibow G., Schopler E., Schaffer B., Landrus R.: Profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP). Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Tom IV. Twigger, Warszawa 2002.
 • Moor J.: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Wydawnictwo Cyklady, Łódź - Warszawa 2006.
 • Morgan H.: Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka. Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004.
 • Parker J., Randall P.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Peeters T.: Autyzm: co to jest? Jak go rozpoznać? Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1996.
 • Pisula E.: Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie. WSPS, Warszawa 1993.
 • Pisula E.: Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Pisula E.: Autyzm u dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Pisula E.: Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańsk Wydawnictwo Psychologiczne 2005.
 • Pisula E.: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 • Rajner A., Wroniszewski M.: Skutecznie i profesjonalnie. Poradnik dla organizacji pozarządowych zajmujących się autyzmem. Fundacja Synapsis, Warszawa 2002.
 • Sacks O.: Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994.
 • Schopler E., Lansing M., Waters.: Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1991.
 • Schopler E., Reichler R.J., Lansing M.: Techniki nauczania dla rodziców od profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.
 • Shattock P., Savery D.: Autyzm jako zaburzenie metaboliczne. Fundacja Synapsis, Warszawa 2000.
 • Von Tetzchner S., Martisen H.: Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania Się "Mówić bez słów", Warszawa 2002.
 • Waclaw W., Aldenrud U., Ilsted S.: Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Praktyczne doświadczenia z codziennej pracy. "Śląsk", Katowice 2000.
 • Walczowska - Dutka M.: Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2005.
 • Wesołowska M.: Pomóż mi opanować strach przed światem. Wydawnictwo Studio X, Warszawa 2002.
 • Wiliams D.: Nikt nigdzie. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją Synapsis, Warszawa 2005.
 • Winter M.: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.
 • Zóller D.: Gdybym mógł z wami rozmawiać... Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
 • Żyć z autyzmem. Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki osób dorosłych z autyzmem. Wydawnictwo Jak. Kraków 2002.

Liste publikacji pozyskano z "Zespół Aspergera w okresie dojrzewania" pod red. Liane Holliday Willey.
 

Podaruj nam swój 1%

Przekaż dobrowolną darowiznę na terapię dzieci

Wesprzyj remont nowej placówki