INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szczecin, dnia 03.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA REALIZACJĘ
ZAMÓWIENIA

Więcej…

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

NA REALIZACJĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W

Więcej…

Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego

Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem
ul. Swarożyca 6/13, Szczecin
OGŁOSZENIE

Zobacz i pobierz: OGŁOSZENIE

DOKUMENTACJA

Więcej…

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka

Więcej…

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

„Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Osób z

Więcej…

Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego

Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem
ul. Swarożyca 6/13, Szczecin
OGŁOSZENIE

Zobacz i pobierz:

Więcej…

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na audyt zewnętrzny 27.01.2017

pobierz: Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2016

Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny 2017

pobierz: Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny 2017

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2016

pobierz: Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2016

Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny 2016

pobierz: Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny 2016