Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego

Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem
ul. Swarożyca 6/13, Szczecin

OGŁOSZENIE

Zobacz

Więcej…

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na audyt zewnętrzny 27.01.2017

pobierz: Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2016

Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny 2017

pobierz: Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny 2017

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2016

pobierz: Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2016

Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny 2016

pobierz: Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny 2016