Ciekawe linki i materiały

Portale informacyjne, organizacje działające na rzecz autyzmu:

Poradniki, broszury, publikacje:

Nasze publikacje, ulotki informacyjne:

Publikacje wydane w ramach projektu „Rain Man Obywatel Niewidzialny” realizowanego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-darczego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządo-wych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • „W obronie bezradności” Poradnik prawny dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem, autor Tomasz Picheta
  • „Autyzm” Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, autor Marcin Wlazło
  • „Żyć z autyzmem” Dobro osoby z autyzmem. Naukowe, społeczne i prawne aspekty rehabilitacji, autor Marcin Wlazło
  • „Dziecko autystyczne.com” Nr 2. Książka dostępna także w wersji elektronicznej:Dziecko_autystyczne.com3
  • „Dziecko autystyczne.com” Nr 1. Książka dostępna także w wersji elektronicznej:Dziecko_autystyczne.com2
  • „Dziecko autystyczne.com”. Książka dostępna także w wersji elektronicznej: Dziecko_autystyczne.com3.

Ulotki:

Kwestionariusze badań:

Materiały do pracy z dziećmi:

  • Dalej Razem Edu – portal z filmami instruktażowymi, pomocami : https://edu.dalejrazem.pl/
  • Eduautyzm – portal z materiałami edukacyjnymi (zdjęcia i obrazki przydatne do nauki, prezentacje, karty pracy, materiały do konwersacji, zabawy i gry) oraz artykułami:http://www.eduautyzm.pl/

Aplikacje i gry na Androida ze sklepu Play: